Serdecznie zapraszamy na zapisy do 4 edycja studiów


Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe „Matematycznie Uzdolnione Dzieci (edycja 4)”.
Zajęcia na studiach prowadzone są w trakcie 5-6 zjazdów weekendowych.
Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji w klasach I-III i IV-VI. Studia są skierowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji szkolnej oraz dla rodziców zainteresowanych organizowaniem zajęć z zakresu edukacji matematycznej dla swoich dzieci.
Zajęcia prowadzą specjaliści z całego kraju. Opiekę merytoryczną prowadzi prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska.
Kontakt:
Ośrodek Studiów Podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej,
tel. 22 589 36 64, eskrzyniarz@aps.edu.pl
Na zgłoszenia czekamy do końca stycznia 2018 roku.