Terminy studiów


Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów

na kolejną edycję studiów.

Edycja IV zostanie otworzona w lutym 2017 roku.

 

Dokumenty dostępne są na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

W razie problemów – link do głównej strony IRK.

Informujemy jednocześnie, że podczas rozpatrywania wniosków będzie decydować termin ich przesłania, ich kompletność oraz

Zapraszamy do zarejestrowania się w IRK i składania dokumentów do ośrodka studiów podyplomowych i kursów. Przyjmujemy tylko kompletne dokumenty, można je dostarczyć osobiście lub przesłać listownie. Informujemy jednocześnie, że wnioski złożone wcześniej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.