O dzieciach matematycznie uzdolnionych


Dane szacunkowe. 

Wyniki badań prowadzonych przez prof. zw. dr hab Edytę Gruszczyk-Kolczyńską (opublikowane w „O dzieciach matematycznie uzdolnionych” Red. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Warszawa: Nowa Era, 2012) wykazały, że:

  • uzdolnienia matematyczne wśród dzieci przejawiają się już w 4 r.ż. dzieci;

  • optymalny czas ujawniania się uzdolnień matematycznych to 6 r.ż. Ustalono, że więcej niż połowa dzieci przejawia uzdolnienia matematyczne. W tej grupie są dzieci wysoko uzdolnione;

  • w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki szkolnej co 4 dziecko przejawia wysokie uzdolnienia matematyczne, a co 2 dziecko charakteryzuje się uzdolnieniami matematycznymi;

  • od momentu rozpoczęcia nauki w szkole następuje zmniejszenie się liczby dzieci przejawiających uzdolnienia matematyczne. Po 8 miesiącach nauki tylko co 8 dziecko manifestuje wysokie uzdolnienia matematyczne;

  • W klasach starszych sytuacja jeszcze gorsza, szacuje się, że tylko nieliczni uczniowie (1-2 uczniów w klasie) przejawia uzdolnienia matematyczne.