Szkolenia


Zakładka szkolenia – zwierająca informacje na temat wykładowców (prowadzących zajęcia na studiach), którzy prowadzą szkolenia wśród nauczycieli i rodziców na temat dzieci uzdolnionych matematycznie