O studiach


Na Akademia Pedagogiki Specjalnej są prowadzone studia podyplomowe doskonalące „Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspieranie rozwoju, edukacja”.

Cel studiów:

Przygotowanie nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, pedagogów i psychologów pracujących w poradniach dla dzieci i młodzieży  w zakresie:

  • diagnostycznego  rozpoznawania uzdolnień matematycznych u dzieci, interpretowania wyników diagnozy i formułowania wniosków zmieniających na lepsze losy dzieci;
  • konstruowania programów wspomagania rozwoju umysłowego i edukacji dzieci uzdolnionych matematycznie w przedszkolu oraz w klasach początkowych;
  • prowadzenia zajęć z dziećmi uzdolnionymi matematycznie w domu, w przedszkolu i w szkole;
  • organizowania środowiska wspierającego rozwój i edukację dzieci uzdolnionych matematycznie.

Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie  wiedzy i umiejętności nauczycielskiej w zakresie diagnozy możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci (diagnoza nauczycielska), wspomagania rozwoju umysłowego dzieci uzdolnionych matematycznie  wraz z edukacją matematyczną prowadzona stosowanie do ich potrzeb umysłowych (konstruowanie programów, umiejętność stosowania  skutecznych metod wspomagających dzieci w rozwoju umysłowym, prowadzenie ich edukacji matematycznej). Takie rozszerzenie kompetencji będzie w najbliższym czasie wymuszana przez władze oświatowe.

Osoby posiadające kompetencje kształtowane w ramach studiów podyplomowych będą  atrakcyjne zawodowo, a to oznacza stabilizację w zawodzie nauczycielskim i na stanowisku pedagoga i psychologia w poradni psychologiczno-pedagogicznej dla  dzieci i młodzieży. Są to pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu diagnozy rozpoznawania uzdolnień matematycznych u dzieci oraz ich wspomagania w rozwoju umysłowych i prowadzenia edukacji matematycznej odpowiednio do ich potrzeb.

 

W tej chwili zakończył się nabór słuchaczy na III edycję studiów podyplomowych „Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspieranie rozwoju i edukacja”.

Serdecznie zachęcamy do zapisywania się na IV edycję studiów podyplomowych „Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspieranie rozwoju i edukacja”.